30.05.2018
Zaproszenie do składania ofert na zakup elementów majątku stanowiących własność Grupy CZH S.A.

 

I. Oferujący:
Grupa CZH S.A.
ul. Lompy 14
40-955 Katowice

II. Przedmiot oferty:
Przedmiotem oferty są składniki majątku Spółki wykorzystywane między innymi w procesie produkcji fasad oraz okien i drzwi, zarówno z aluminium, jak również z PCV.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty. Oferta może dotyczyć całości, jaki i wybranych elementów.

IV. Termin i miejsce oględzin
4-15 czerwca 2018 r. (po uprzednim umówieniu telefonicznym u p. Tomasza Jagiełłowicza tel. 695 391 409),
ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy

IV. Sposób wyboru oferty
Kryterium wyboru – najwyższa cena brutto.
Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie internetowej Grupy CZH S.A. – www.czh.pl. Następnie zostanie podpisana umowa. Oferujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od decyzji Grupy CZH S.A. nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

V. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15:30, osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Grupy CZH S.A., ulica Lompy 14, 40-955 Katowice, z dopiskiem „Oferta – majątek FTS Trade”. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VI. Osoba do kontaktu
Tomasz Jagiełłowicz – Grupa CZH S.A., ulica Lompy 14, 40-955 Katowice,
e-mail: jagiellowicz@czh.pl, tel. 695 391 409

VII. Załączniki
Załącznik nr 1 – wykaz elementów oferty
Załącznik nr 2 – wykaz elementów oferty

Zaproszenie

Załącznik nr 1 – wykaz elementów oferty
Załącznik nr 2 – wykaz elementów oferty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X