28.10.2016
Zawiadomienie o zmianie firmy/nazwy Spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 października 2016 r. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła nazwę na: Grupa CZH Spółka Akcyjna i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: Grupa CZH S.A.

Zmiana nazwy, pod jaką będzie odtąd prowadzone przedsiębiorstwo naszej Spółki, nie spowoduje zmiany dotychczasowego:
1. adresu siedziby Spółki
2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numeru identyfikacyjnego REGON
4. numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
5. podanego Państwu numeru rachunku bankowego
6. adresu strony internetowej i poczty elektronicznej.

Powyższa zmiana nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących Centralę Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów.
Zmiana nazwy jest częścią prowadzonych od pewnego czasu działań rebrandingowych.
Spółka obchodzi właśnie 70-lecie swojego istnienia. W tym czasie zmieniło się całkowicie otoczenie, w jakim działa przedsiębiorstwo oraz wiele istotnych czynników, wpływających na jego funkcjonowanie. Potrzeba dostosowania najbardziej podstawowych elementów do zmieniającej się rzeczywistości skłoniła nas do dokonania zmiany firmy (nazwy), pod jaką będzie prowadzone przedsiębiorstwo i jej wizerunku graficznego. Ten ostatni nawiązuje do stylistyki logo Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie dla podkreślenia faktu, że Spółka tworząc własną Grupę, sama jest częścią innej grupy,  a mianowicie Grupy ARP S.A.

Prosimy zatem o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich dokumentach kierowanych do naszej Spółki i odnotowanie jej we własnej dokumentacji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X