29.11.2023

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20.12.2023 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X