Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20.05.2022 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 7. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
 8. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
 9. podziału zysku netto za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2021.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 13. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2021,
 14. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2021.
 15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, poniesionych w roku 2021.
 16. Zamknięcie obrad.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X