Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 Ksh, w związku z art. 400 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16.11.2021 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6-12, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. w Katowicach w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego tej spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci maseczki twarzowej i rękawiczek jednorazowych.


Walne Zgromadzenie 11.06.2021 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X