24.11.2022

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16.12.2022 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych – instalacji do odzysku surowców z hałd pogórniczych.
  8. Zamknięcie obrad.

 


Walne Zgromadzenie 12.08.2022 r.

Walne Zgromadzenie 27.07.2022 r.

Walne Zgromadzenie 26.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 20.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 24.03.2022 r.

Walne Zgromadzenie 16.11.2021 r.

Walne Zgromadzenie 11.06.2021 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X