12.08.2022

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 Ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15.09.2022 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6-12, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Ksh, Zarząd przedstawia propozycję zmiany Statutu Spółki:
1) w rozdziale II – Przedmiot działalności spółki, w § 6 dopisuje się nowy punkt o numerze 70, w
następującym brzmieniu:
70) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X