Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 Ksh zwołuje Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24.03.2022 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6-12, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu strategicznego pn.: Grupa CZH S.A. Strategia 2022-2024 w zakresie kluczowych aktywów.
  7. Zamknięcie obrad.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X