02.05.2023

 

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  1. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
  2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
  3. podziału zysku netto za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2022.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2022,
  2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2022.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, poniesionych w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń roszczeń pożyczkodawcy.
 12. Zamknięcie obrad.

 

  


Walne Zgromadzenie 16.12.2022 r

Walne Zgromadzenie 12.08.2022 r.

Walne Zgromadzenie 27.07.2022 r.

Walne Zgromadzenie 26.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 20.05.2022 r.

Walne Zgromadzenie 24.03.2022 r.

Walne Zgromadzenie 16.11.2021 r.

Walne Zgromadzenie 11.06.2021 r.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X